Etický kodex

 

    • Organizátoři se vynasnaží rozdělit dostupnou dezinfekci mezi co největší počet zájemců, tak aby se v ideálním případě dostalo na všechny.
    • V případě zájmu převyšujícího možnosti dodávky budou idividuálně vybrány organizace, které dostanou dezinfekci v první vlně dodávky.
    • Primárně vyřizujeme objednávky pro státní správu, samosprávu, zdravotnická zařízení a obdobné organizace zajišťující zdravotně-sociální služby (např. domov pro seniory).